Kunstmarkt – Spui in Amsterdam

Elke zondag is er op 't plein spui (tegenover Begijnhof) in Amsterdam,
verkoop tentoonstelling in de open lucht met recent werk van
hedendaagse Nederlandse en internationale kunstenaars.

Alle zondagen van 10.00 tot 18.00 uur.
Data van de zondagen dat ik daar sta;
R = reserveplek
3-17-24R april / 8-22-29 mei / 5-12-19-26 juni / 10 juli / 4-11-18R-25 september.